Deymul 3485

Deymul 3485, NPE içermeyen, özel olarak geliştirilmiş çok amaçlı bir anyonik-noniyonik yüzey aktif maddeler karışımıdır.

  • İyonik Yapı: Anyonik – Nonyonik
  • pH (1%): 6,5 – 8,5
  • Yoğunluk (@25°C): 1,136 ± 0,02 gr/cm3
  • HLB: 13,3