Deymul 3493

Deymul 3493, NPE içermeyen, özel olarak geliştirilmiş çok amaçlı bir noniyonik yüzey aktif maddeler karışımıdır.

  • İyonik Yapı: Nonyonik
  • Yoğunluk (@25°C): 0,886 ± 0,02 gr/cm3