Deymul 3824

Deymul 3824, NPE içermeyen, özel olarak geliştirilmiş çok amaçlı bir anyonik-noniyonik yüzey aktif maddeler karışımıdır.

  • İyonik Yapı: Anyonik – Nonyonik
  • pH (1%): 5,5 – 7,5
  • Yoğunluk (@25°C): 1,048 ± 0,02 gr/cm3
  • HLB: 12,2