Deymul 3348

Deymul 3348, NPE içermeyen, özel olarak geliştirilmiş çok amaçlı bir noniyonik yüzey aktif maddeler karışımıdır.

  • İyonik Yapı: Nonyonik
  • Yoğunluk (@25°C): 1,096 ± 0,02 gr/cm3
  • HLB: 12,8