Deymul 3845

Deymul 3845, NPE içermeyen, özel olarak geliştirilmiş çok amaçlı bir anyonik-noniyonik yüzey aktif maddeler karışımıdır.

  • İyonik Yapı: Anyonik – Nonyonik
  • Yoğunluk (@25°C): 1,092 ± 0,02 gr/cm3
  • HLB: 14,1