Deymul NSC

Deymul NSC, WP formülasyonlar için özel olarak geliştirilmiş bir anyonik yüzey aktif maddedir.

  • İyonik Yapı: Anyonik