Deymul MSC

Deymul MSC, SC formülasyonlar için özel olarak geliştirilmiş bir anyonik yüzey aktif maddedir.

  • İyonik Yapı: Anyonik