Deycide PG-4

Deycide PG-4 su bazlı ürünlerde kutu içi ​koruyucu olarak kullanılan, BIT karışımı ​içeren ​bir üründür. Deycide PG-4, gram pozitif ve ​negatif bakterilere, maya ve mantarlara karşı ​oldukça etilidir.

  • İyonik Yapı: Nonyonik
  • Yoğunluk (@20°C) : 1,13 ± 0,02 gr/cm3